VI / EN
Vĩnh Hưng đón nhận chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 - VĨNH HƯNG JSC

Vĩnh Hưng 360 o

Vĩnh Hưng đón nhận chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Ngày 05/8/2015, sau thời gian gần một năm nỗ lực xây dựng và vận hành Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, Vĩnh Hưng đã được tổ chức BUREAU VERITAS đánh giá chính thức hệ thống quản lý chất lượng và cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Các doanh nghiệp thành công trên thị trường thường là những doanh nghiệp chú trọng đến chất lượng trong hoạt động kinh doanh của mình từ phương thức thực hiện đến việc chuẩn hoá dịch vụ khách hàng và chất lượng các sản phẩm mà họ cung cấp. Đây là tầm nhìn chiến lược để nâng cao giá trị và hình ảnh thương hiệu, đảm bảo cho doanh nghiệp được trang bị tốt nhất nhằm dành được những cơ hội kinh doanh mới trong môi trường cạnh tranh toàn cầu.

Ban Lãnh đạo Vĩnh Hưng luôn luôn kiên định với mục tiêu phát triển doanh nghiệp bền vững và không ngừng đổi mới để đón đầu được những cơ hội trong tương lai. Việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 là một trong những quyết định quan trọng của Ban lãnh đạo trong năm 2014, và việc lựa chọn đơn vị chứng nhận Bureau Veritas cũng là một thử thách lớn cho doanh nghiệp trong giai đoạn vừa qua. Bởi Bureau Veritas đã được biết đến trên thị trường từ năm 1828, Bureau Veritas là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến Chất Lượng, Sức Khỏe, An Toàn, Môi Trường và Trách Nhiệm Xã Hội. Hiện nay, thương hiệu này được công nhận và thừa nhận bởi các tổ chức quốc gia và quốc tế lớn trên thế giới. Lựa chọn Bureau Veritas cũng đồng nghĩa với việc chúng ta cần phải cam kết thực hiện nghiêm túc việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng để biến ISO thành một công cụ quản lý có hiệu quả cho doanh nghiệp.

Với những kết quả đã đạt được, Ban Lãnh đạo và tập thể Cán bộ công nhân viên Vĩnh Hưng cam kết sẽ tiếp tục thực hiện, duy trì, cải tiến và phát triển hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 thông qua việc thường xuyên xem xét hệ thống, phát huy trách nhiệm và tăng cường công tác quản lý, phân bổ, giám sát việc sử dụng nguồn tài nguyên một cách hiệu quả. Qua đó, ngày càng thúc đẩy mạnh mẽ việc cải tiến liên tục chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Công ty, đảm bảo chất lượng hoàn hảo trên từng sản phẩm mang thương hiệu Vĩnh Hưng để không ngừng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, đối tác góp phần xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đô thị Việt Nam hiện đại và một Vĩnh Hưng ngày càng phát triển bền vững.

Admin Vĩnh Hưng