VI / EN
Lĩnh vực hoạt động - VĨNH HƯNG JSC

Lĩnh vực hoạt độngLĩnh vực thương mại - VĨNH HƯNG JSC

THƯƠNG MẠI

Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng (Vĩnh Hưng) được thành lập năm 2006, phát triển trên cả ba lĩnh vực Thương mại – Sản xuất – Thi công, trong đó Thương mại là lĩnh vực được ra đời sớm nhất. Sau nhiều năm hoạt động và phát triển, Vĩnh Hưng đã khẳng định vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm, giải pháp công nghệ phục vụ xây dựng công trình giao thông.
Xem thêm
Lĩnh vực thi công - VĨNH HƯNG JSC

THI CÔNG

Hoạt động thi công là một trong ba lĩnh vực then chốt, đóng vai trò quan trọng góp phần cho mục tiêu phát triển bền vững của Vĩnh Hưng.
Xem thêm
SẢN XUẤT - VĨNH HƯNG JSC

SẢN XUẤT

Bắt đầu hoạt động sản xuất từ năm 2014 và chính thức thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Sản xuất Vĩnh Hưng (Vĩnh Hưng IP) vào năm 2016, tới nay nhà máy Vĩnh Hưng IP đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng lợi thế cạnh tranh của thương hiệu Vĩnh Hưng, góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty trên cả ba lĩnh vực “Thương mại – Sản xuất – Thi công".
Xem thêm