VI / EN
Bó cáp dự ứng lực PSS - VĨNH HƯNG JSC

Hệ thống cáp Dự ứng lực

Bó cáp dự ứng lực PSS

Giá: Liên hệ
Điện thoại mua hàng: 84-24-3540.1771

Bó cáp dứ ứng lực loại PSS (Bó cáp gồm các tao cáp song song)

Tính chất cơ lý:

- Mô đun đàn hồi: E = 195 Gpa,

- Cường độ kéo đứt: Fpu = 1860 hoặc 1960 Mpa.

- Thỏa mãn yêu cầu mỏi của FIB, PIT và SETRA: Thí nghiệm mỏi 2 triệu lần với biên độ ứng suất 200MPa.

 Ưu điểm:

- Tính dư của hệ cáp lớn, do hệ gồm các tao song song độc lập với nhau.

- Việc sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế dễ dàng khi xảy ra sự cố, có thể thay từng tao.

- Đối với các bó cáp nhỏ và ngắn việc thi công tương đối dễ dàng do cần ít máy móc và dụng cụ thi công.

 Ứng dụng:

- Cáp văng cho cầu dây văng, cầu extradosed