VI / EN
LỄ KÝ CAM KẾT THI ĐUA CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT V - VĨNH HƯNG JSC

Vĩnh Hưng 360 o

LỄ KÝ CAM KẾT THI ĐUA CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT VĨNH HƯNG

10/09/2019 09:49:23
Nhằm thúc đẩy kết quả kinh doanh 6 tháng cuối năm, ngày 03.09.2019 tại trụ sở công ty Cổ phần Xây dựng và Kỹ thuật Vĩnh Hưng (Vĩnh Hưng E&C) đã phát động phong trào thi đua trên toàn công ty với thời hạn 03 tháng, bắt đầu từ 01.09.2019 đến 30.11.2019, theo đó các bộ phận đã tham gia ký kết 02 nội dung chính: 100% dự án về đích đúng tiến độ và 100% dự án công nợ thu hồi đúng kế hoạch.

Được tách từ Vĩnh Hưng JSC chưa lâu tuy nhiên Lãnh đạo công ty rất quyết tâm, tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch năm 2019.

Trong đợt thi đua lần này, ngoài hình thức khen thưởng cho những đơn vị đạt chỉ tiêu kế hoạch, hình thức kỷ luật tương đương cũng sẽ áp dụng với những đơn vị đã đăng ký mà không đạt. Vì vậy các bộ phận đặt quyết tâm cao nhất với tinh thần rất khí thế và đồng lòng phối hợp chặt chẽ với nhau để cùng nhau thực hiện kế hoạch chung toàn của công ty.

Một số hình ảnh tại Lễ phát động thi đua:

Ông Phạm Thanh Hà - Chủ tich HĐQT phát động Lễ ký kết thi đua

Ban Giám đốc cùng lãnh đạo các đơn vị cùng nhất trí đồng lòng với nội dung đã cam kết trên tinh thần quyết tâm cao