VI / EN
The Ring Road 2 Project - Vinh Hung JSC

Transportation projects

The Ring Road No.2 Project

Nhà thầu thi công Nam Trung E&C, Trung Chinh TCC
Vị trí dự án Hanoi
Tổng diện tích 43,6km
Tổng mức đầu tư 9,459 billion VND
Chủ đầu tư Vingroup - CP Company
Thầu chính Nam Trung E&C, Trung Chinh TCC
Vĩnh Hưng cung cấp sản phẩm Noise barrier

Description project

The Ring Road No.2 runs through the restricted areas: Vinh Tuy Bridge - Minh Khai Street - Dai La Street - Vong Crossroads - Truong Chinh Street - Tu So crossroads- Lang Street - Cau Giay Street - Buoi Street - Vo Chi Cong Street - Nhat Tan Bridge - Vo Nguyen Giap Street - Truong Sa Street - Dong Tru Bridge - Ly Son Street - Gia Lam underground Bridge - Nguyen Van Linh Street - Quang Trung Street - Vinh Tuy Bridge.

There are 2 bridges over the Hong River on Ring Road 2, Vinh Tuy Bridge and Nhat Tan Bridge, 1 bridge over Duong River is Dong Tru Bridge.