VI / EN

[VĨNH HƯNG - HÀ NỘI]_CHUYÊN VIÊN KINH DOANH XUẤT KHẨU

14/02/2019 10:01:31

Deadline: 31/01/2020

Address: Hanoi

Quantity recruitment: 01

Vĩnh Hưng tuyển 01 Chuyên viên kinh doanh xuất khẩu
  1. Tìm kiếm khách hàng nước ngoài, xuất khẩu hàng hóa do Công ty sản xuất.
  2. Thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa.
  3. Quản lý và phát triển hệ thống khách hàng nước ngoài của Công ty. 
  4. Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty tại thị trường nước ngoài
  5. Đàm phán, kí kết hợp đồng và theo dõi thực hiện hợp đồng. Giao dịch với khách hàng để hoàn thiện hồ sơ và thủ tục giao nhận hàng.
  6. Định hướng chiến lược hợp tác với các khách hàng và tham mưu cho Trưởng Phòng
  7. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo phòng và Ban Giám đốc.

Apply CV

or use sample cv


download cv