VI / EN
Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1, - VĨNH HƯNG JSC

Dự án giao thông

Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km1265+00-Km1353+300, tỉnh Phú Yên

Nhà thầu thi công Vĩnh Hưng
Vị trí dự án Quốc lộ 1, đoạn Km1265+00-Km1353+300, tỉnh Phú Yên
Tổng diện tích
Tổng mức đầu tư
Chủ đầu tư Ban QLDA Thăng Long
Thầu chính Công ty TNHH MTV 384
Sản phẩm Vĩnh Hưng cung cấp và thi công Cáp, neo, gối, khe co giãn

Mô tả dự án

Dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 qua tỉnh Phú Yên được khởi công từ cuối năm 2013 có chiều dài 66,2 km, điểm đầu tại thị xã Sông Cầu, điểm cuối tại huyện Đông Hòa.

Sau khi đưa vào khai thác, công trình góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng an ninh; làm động lực phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh khu vực miền trung; rút ngắn đáng kể thời gian hành trình, nâng cao hiệu quả khai thác cho các phương tiện giao thông và giảm thiểu tai nạn; bảo đảm chiến lược phát triển mạng lưới giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020.