VI / EN
Vĩnh Hưng đào tạo  về sản phẩm chống thấm - VĨNH HƯNG JSC

Vĩnh Hưng 360 o

Vĩnh Hưng đào tạo về sản phẩm chống thấm

19/07/2018 11:45:17
Ngày 17.3.2018 tại trụ sở Công ty đã diễn ra buổi đào tạo chống thấm cho cán bộ các phòng Mua hàng, Phòng Kỹ thuật và Phòng kinh doanh.

Đây là nội dung đào tạo hỗ trợ từ đối tác Nhà cung cấp Vandex- nhằm trang bị sâu hơn cho CBNV Vĩnh hưng về sản phẩm: đặc tính, tính ưu việt sản phẩm, biện pháp thi công, phương pháp quản lý chất lượng, biện pháp an toàn trong thi công và tính phù hợp với từng công trình, dự án cụ thể.

Đây là hoạt động đào tạo định kỳ với sự hỗ trợ từ chuyên gia đến từ Nhà cung cấp ngoài việc giúp cho các học viên nâng cao trình độ kiến thức về sản phẩm chống thấm cũng như công tác quản lý chất lượng mà còn để tăng cường mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai bên.

Vĩnh Hưng Media