VI / EN
VTV ;' Sản phẩm của Vĩnh Hưng IP chinh phục thế giới' - VĨNH HƯNG JSC

Vĩnh Hưng 360 o

VTV - Sản phẩm cơ khí nội địa hóa trong xây dựng chinh phục thị trường quốc tế.

16/12/2019 10:54:49
VTV đánh giá về sản phẩm cơ khí công nghệ cao của Vĩnh Hưng IP đã chinh phục thị trường quốc tế bằng chất lượng và giá cả cạnh tranh trong chương trình Góc nhìn công thương số 15/12/2019.

Nguồn:Vtv.vn