VI / EN
VĨNH HƯNG TỔ CHỨC KHÓA 'ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ N - VĨNH HƯNG JSC

Vĩnh Hưng 360 o

VĨNH HƯNG TỔ CHỨC KHÓA "ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015"

08/05/2024 14:44:33
Tiếp nối chuỗi chương trình đào tạo về quy trình, về sản phẩm truyền thống chuyên sâu,… khóa “Đào tạo Nhận thức và Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015” cho cán bộ nhân viên đã được Vĩnh Hưng tổ chức vào ngày 04/05 vừa qua.

Khóa đào tạo do Vĩnh Hưng tổ chức dưới sự giảng dạy của Anh Nguyễn Mạnh Tùng - Giám đốc Nhà máy VHIP nhằm cung cấp những kiến thức chuyên sâu về hệ thống ISO 9001:2015, đồng thời hướng dẫn những kỹ năng, phương pháp cần thiết và thực hành đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng. Theo đó, khi áp dụng ISO 9001:2015, năng suất và hiệu quả làm việc sẽ được nâng cao, giúp ổn định chất lượng tại tất cả các lĩnh vực của Công ty, từ đó góp phần khẳng định, nâng cao hình ảnh và uy tín của Vĩnh Hưng trên thị trường

Anh Nguyễn Mạnh Tùng - Giám đốc Nhà máy VHIP, một chuyên gia lâu năm về ISO là giảng viên chính trong khóa đào tạo này

Khóa học bao gồm các chuyên đề: Giới thiệu bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015, tài liệu hệ thống chất lượng, trách nhiệm của CBNV khi thực hiện hệ thống quản lý chất lượng, các hạng mục trong ISO 9001:2015 có liên quan đến đánh giá nội bộ, các giai đoạn đánh giá, quá trình đánh giá và báo cáo đánh giá,...

Tại mỗi chuyên đề, ngoài việc cung cấp cho các học viên kiến thức về mặt lý thuyết, Giảng viên còn đưa ra các bài tập tình huống cần thiết, tích cực thảo luận đa chiều. Khóa học giúp học viên nhận thức, hiểu sâu hơn về các tiêu chuẩn và kỹ năng đánh giá hệ thống chất lượng theo ISO 9001:2015. Bên cạnh đó, học viên tham gia cũng phát triển kỹ năng làm việc theo nhóm, thái độ cần thiết để áp dụng vào thực hành đánh giá nội bộ.

Học viên - Giảng viên tích cực tương tác đa chiều thông qua các tình huống thực tế và học viên được thực hiện bài kiểm tra đánh giá ngay sau khóa học

Với nền tảng giá trị cốt lõi “Chất lượng” và coi chất lượng là yếu tố sống còn của Công ty, Vĩnh Hưng đã áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001:2015 từ năm 2015 và luôn nghiêm túc tuân thủ mọi hạng mục trong hệ thống.

----------------------------------------------------------------------------

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là một tiêu chuẩn về quản lý chất lượng do tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (International Organization for Standardization, viết tắt là ISO) ban hành. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đưa ra các yêu cầu cho Hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực sản xuất và cung cấp dịch vụ khác nhau.