VI / EN
Tường chắn đất có cốt bản mặt tấm bê tông - VĨNH HƯNG JSC

Dự án cung cấp giải pháp công nghệ mới

Tường chắn đất có cốt bản mặt tấm bê tông

Nhà thầu thi công
Vị trí dự án
Tổng diện tích
Tổng mức đầu tư
Chủ đầu tư
Thầu chính
Vĩnh Hưng cung cấp sản phẩm

Mô tả dự án

Hệ tường chắn có cốt MacRes®