VI / EN
Tranh thủ trời nắng, đẩy nhanh tiến độ mở rộng Quốc lộ  - VĨNH HƯNG JSC

Vĩnh Hưng 360 o

Tranh thủ trời nắng, đẩy nhanh tiến độ mở rộng Quốc lộ 53

25/11/2020 17:11:04
Tranh thủ thời tiết đang nắng tốt, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ mở rộng Quốc lộ 53 đoạn Trà Vinh - Long Toàn.

Tranh thủ thời tiết nắng tốt, các nhà thầu thi công mở rộng Quốc lộ 53 đoạn Trà Vinh - Long Toàn đã huy động thiết bị, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đây là giai đoạn quan trọng để bù lại tiến độ bị ảnh hưởng do mưa kéo dài trong thời gian qua.

Phóng viên Báo Giao thông ghi nhận thực tế tiến độ mở rộng Quốc lộ 53 trong những ngày qua.