VI / EN
Tin thị trường - VĨNH HƯNG JSC

Tin thị trường

Hiệp định vay dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP Hồ Chí Minh - VĨNH HƯNG JSC

Hiệp định vay dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP Hồ Chí Minh

24-05-2013 Hiệp định vay dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Tham Lương (khoản vay lần 1) đã ký với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Xem thêm