VI / EN
Tao cáp không dính bám - VĨNH HƯNG JSC

Tao cáp có vỏ bọc PE (Không dính bám)