VI / EN
Tao cáp có DƯL có vỏ bọc PE (không dính bám) - VĨNH HƯNG JSC

Tao cáp có DƯL có vỏ bọc PE (không dính bám)