VI / EN
Khóa học đào tạo Cầu Dây - VĨNH HƯNG JSC

Vĩnh Hưng 360 o

Khóa học đào tạo Cầu Dây

Từ ngày 26.08.2017 Công ty phối hợp với Trường Đại học Giao thông Vận tải khai giảng Khóa học “Chuyên đề về cầu Dây” cho toàn bộ cán bộ kỹ thuật của Công ty. Khóa học được thực hiện vào 05 ngày thứ 7 hàng tuần tại trụ sở Công ty do các Giảng viên cao cấp thuộc Trưởng ĐH GTVT trực tiếp giảng dạy.

Vấn đề đào tạo nhân sự luôn là yếu tố quan trọng trong mọi quá trình tạo nên chuỗi giá trị của một Doanh nghiệp. Nhận thức rõ điều đó, Vĩnh Hưng JSC luôn ưu tiên hàng đầu cho vấn đề đào tạo nguồn nhân lực trên mọi lĩnh vực kinh doanh, kỹ thuật, thi công và sản xuất. Định kỳ, mỗi phòng/ban chuyên môn đều được Công ty tạo điều kiện mở các lớp đào tạo tại chỗ hoặc public nhằm cập nhật, bổ sung những kiến thức mới phục vụ cho yêu cầu ngày càng cao của Công ty.

Ngày 26.08.2017 Công ty đã phối hợp với Trường Đại học Giao thông Vận tải khai giảng Khóa học “Chuyên đề về cầu Dây” cho toàn bộ cán bộ kỹ thuật của Công ty. Khóa học được thực hiện vào 05 ngày thứ 7 hàng tuần tại trụ sở Công ty do các Giảng viên cao cấp thuộc Trưởng ĐH GTVT trực tiếp giảng dạy.

Thông qua khóa học, các học viên lĩnh hội những kiến thức cơ bản về các loại cầu dây văng, cầu extradosed, cầu vòm; thiêt kế, công nghê thi công, yêu cầu nghiêm thu, giám sat và xử lý sự cố trong quá trình thi công... và những kiến thức thực tế về cáp dự ứng lực và hệ thống cáp cho từng loại cầu.

Một số hình ảnh khóa học:

Chuyên đề “Kiến thức chung về cáp dự ứng lực & Hệ thống cáp cầu dây văng” do giảng viên cao cấp GS.TS. Nguyễn Viết Trung - nguyên  Trưởng Bộ môn CTGT Thành phố & Công trình Thủy, nguyên Trưởng phòng TNCT VILAS 047

Chuyên đề “Phần cơ bản cầu extradosed” do giảng viên cao cấp PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh - Trưởng khoa Đại học Tại chức - Trưởng BM CTGT Thành phố giảng dạy

Chuyên đề “Phần cơ bản cầu vòm do giảng viên cao cấp’ do TS. Trần Việt Hùng - Phó Khoa Đào tạo Quốc tế giảng dạy.

Chương trình đào tạo đã trang bị những kiến thức cơ bản và kiến thức cập nhật thực tiễn về Cầu Dây góp phần định hướng phát triển sản phẩm mới của doanh nghiệp, là cơ sở đào tạo nâng cao theo yêu cầu cũng như  mở ra các khả năng hợp tác tư vấn kỹ thuật, công nghệ: tư vấn về hệ thống cáp, xây dựng catalogue sản phẩm, thiết kế mẫu, tư vấn trong các dự án cụ thể và tiềm năng trong tương lai.

Hà Nội 05.10.2017