VI / EN
Gói thầu XL số 6 - VĨNH HƯNG JSC

Dự án giao thông

Gói thầu XL số 6: Sửa chữa gia cường các cầu (Ván 1, Ván 2 trên QL1; Mộc Hóa trên QL62) thuộc tỉnh Long An, (Ô Chát trên QL60) thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Nhà thầu thi công Vĩnh Hưng JSC
Vị trí dự án Quốc lộ 1A, QL 62 – Tỉnh Long An, QL 60 Tỉnh Vĩnh Long
Tổng diện tích
Tổng mức đầu tư
Chủ đầu tư Ban Quản lý dự án 5
Thầu chính Ban Quản lý dự án 5
Sản phẩm Vĩnh Hưng cung cấp và thi công Thi công toàn bộ gói thầu, cung cấp khe co giãn răng lược, thay thế hệ dầm cầu Pony bằng hệ dầm cầu mới.

Mô tả dự án