VI / EN
Giới thiệu Công ty TNHH Đầu tư và Sản xuất Vĩnh Hưng - VĨNH HƯNG JSC

Vĩnh Hưng 360 o

Giới thiệu Công ty TNHH Đầu tư và Sản xuất Vĩnh Hưng

02/06/2020 16:46:34
Công ty TNHH Đầu tư và Sản xuất Vĩnh Hưng (Vĩnh Hưng IP) là đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng. Vĩnh Hưng IP đóng vai trò sản xuất - một trong những dịch vụ mà Công ty Cổ phần Vĩnh Hưng cung cấp cho khách hàng bao gồm: “Thương mại – Sản xuất – Thi công"