VI / EN
Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng công trình mở rộng - VĨNH HƯNG JSC

Dự án giao thông

Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km987+00-Km1027+00 đầu tư theo hình thức BOT

Nhà thầu thi công
Vị trí dự án QL1 đoạn Km987+00-Km1027+00
Tổng diện tích
Tổng mức đầu tư
Chủ đầu tư Công ty CP Xây dựng công trình 545
Thầu chính Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 501 Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại 592 Công ty TNHH Nguyên Lâm
Sản phẩm Vĩnh Hưng cung cấp và thi công khe co giãn

Mô tả dự án

     Nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên QL1 khu vực cửa ngõ thành phố Tam Kỳ và Thị trấn Núi Thành; đồng thời phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng k  hu vực nói chung và khu kinh tế mở Chu Lai, khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Nam nói riêng; phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển GTVT, ngày 27/12/2012, Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 3406/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km987 - Km1027 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Nam theo hình thức BOT. Đoạn tuyến thuộc Dự án được đầu tư đạt tiêu chuẩn đường cấp III - Đồng bằng, tốc độ thiết kế V=80km/h (TCVN4054-2005) đối đoạn ngoài đô thị và đạt tiêu chuẩn đường phố chính đô thị thứ yếu, tốc độ thiết kế V=60km/h (TCXDVN 104: 2007) đối với đoạn qua đô thị. Các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho Dự án đã được Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 1094/QĐ-BGTVT ngày 16/5/2012, áp dụng chung cho các dự án mở rộng QL 1 đoạn Hà Tĩnh đến Cần Thơ.