VI / EN
Dự án sữa chữa gia cường các cầu cự nằm trên QL15 – Tỉn - VĨNH HƯNG JSC

Dự án giao thông

Dự án sữa chữa gia cường các cầu cự nằm trên QL15 – Tỉnh Quảng Bình

Nhà thầu thi công Vĩnh Hưng JSC
Vị trí dự án QL15 – Tỉnh Quảng Bình
Tổng diện tích
Tổng mức đầu tư 5,2 tỷ đồng
Chủ đầu tư Ban Quản lý dự án 4.
Thầu chính Ban Quản lý dự án 4.
Sản phẩm Vĩnh Hưng cung cấp và thi công Khe co giãn răng lược.

Mô tả dự án