VI / EN
Dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt tuyến Hà Nội – Hồ - VĨNH HƯNG JSC

Dự án giao thông

Dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt tuyến Hà Nội – Hồ Chí Minh

Nhà thầu thi công Liên danh Taisei – Mes – Cienco 1 , Liên danh Mes – Rinkai – Taisei – Cienco 1
Vị trí dự án Hà Nội - Hồ Chí Minh
Tổng diện tích
Tổng mức đầu tư 3800 tỷ đồng
Chủ đầu tư Ban quản lý dự án đường sắt (RPMU)
Thầu chính Liên danh Taisei – Mes – Cienco 1 , Liên danh Mes – Rinkai – Taisei – Cienco 1
Vĩnh Hưng cung cấp sản phẩm Gối cầu, Bu lông cường độ cao

Mô tả dự án

Dự án Nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh (gọi tắt là dự án 44 cầu) do Bộ GTVT là chủ đầu tư, Ban QLDAĐS là đại diện Chủ đầu tư sử dụng vốn vay ODA của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Dự án có tổng mức đầu tư là 37,153 tỷ Yên Nhật và 1.054 tỷ đồng (tương đương 9.284 tỷ đồng) với quy mô bao gồm khôi phục 44 cầu (với tổng chiều dài là 6.553m cầu) và 45.078km đường sắt hai đầu cầu; nâng cấp, cải tạo, làm mới 22 đường ngang; xây mới 03 cầu chui và 24 cống hộp chui dân sinh; nâng cấp, cải tạo, làm mới 15 đường chui dưới cầu; xây mới 02 cầu vượt tại phía Nam ga Ninh Bình và phía Nam cầu Đò Lèn; xây dựng mới ga Ninh Bình; mua sắm 12 chủng loại máy móc, thiết bị phục vụ duy tu, bảo dưỡng cầu, đường sắt.

Dự án 44 cầu được Bộ GTVT quyết định đầu tư Quyết định số 1888/GTVT-KHĐT ngày 25/06/2004 và được điều chỉnh tại quyết định số 4149/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2007 và quyết định 1488/QĐ-BGTVT ngày 26/06/2012. Mục tiêu đầu tư của dự án là nâng cao an toàn chạy tàu của ngành đường sắt trong quá trình vận hành, khai thác; nâng cao an toàn cho các hoạt động giao thông khác và dân sinh hai bên đường sắt trong phạm vi dự án; rút ngắn hành trình các đoàn tàu trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh.

     Dự án có 12 gói thầu sử dụng vốn ODA, trong đó bao gồm 09 gói thầu xây lắp, 02 gói thầu Tư vấn và 01 gói thầu mua sắm hàng hóa. Các gói thầu sử dụng vốn đối ứng là các công tác phục vụ thi công các hạng mục xây lắp chính của dự án như giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn, di dời hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt và bảo hiểm công trình. Thiết kế kỹ thuật của các gói thầu thuộc dự án 44 cầu được lập và phê duyệt trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến năm 2010. Trong dự án có nhiều công nghệ mới, lần đầu tiên áp dụng trên các tuyến đường sắt của Việt Nam như ray hàn liền, ray hàn liền liên kết trực tiếp trên dầm thép, cầu đường sắt bê tông cốt thép dự ứng lực bằng công nghệ đúc hẫng có ray liên kết với dầm bê tông bằng hệ thống liên kết đặc biệt không dùng đá balát giúp tàu chạy êm thuận, ít rung lắc. Đường dẫn hai đầu cầu một số đoạn được xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cọc xi măng trộn sâu CDM-LODIC theo công nghệ Nhật Bản. Các công nghệ mới này đều là các công nghệ lần đầu tiên được áp dụng cho các cầu trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh.

Giai đoạn thi công xây lắp dự án được triển khai, khởi công từ cuối năm 2010 đến cuối năm 2015; trong đó: cầu Bà Bầu thuộc tỉnh Quảng Nam là cầu đầu tiên của dự án được hoàn thành, thông xe vào ngày 10/10/2011 và cầu Tháp Chàm thuộc tỉnh Ninh Thuận là cầu cuối cùng của dự án được hoàn thành, thông xe vào 25/12/2015.