VI / EN
Hầm chui Lê Văn Lương trước ngày thông xe 10/10 - VĨNH HƯNG JSC

Vĩnh Hưng 360 o

Hầm chui Lê Văn Lương trước ngày thông xe 10/10

16/08/2022 17:29:45
Hầm chui Lê Văn Lương (Hà Nội) đã hoàn thành cơ bản hạng mục hầm chính, đạt khoảng 95% khối lượng công việc. Dự kiến, dự án sẽ thông xe vào đúng dịp kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô 10/10.