VI / EN
Dự án gói thầu XL06 quốc lộ 53, Long Toàn - Trà Vinh - VĨNH HƯNG JSC

Dự án giao thông

Dự án gói thầu XL06 quốc lộ 53, Long Toàn - Trà Vinh

Nhà thầu thi công Công ty Vĩnh Hưng
Vị trí dự án Trà Vinh
Tổng diện tích
Tổng mức đầu tư Tổng mức đầu tư 6 gói là 1.201 tỷ đồng
Chủ đầu tư
Thầu chính Ban Quản lý dự án 7
Vĩnh Hưng thi công các hạng mục Xây mới 2 cầu Nhị Trung, Lộ Đá; sửa chữa 5 cầu (Bàng Đa, Phước Hảo, Trà Cuông 1, Trà Cuông 2, Ô Lắc) và công trình an toàn giao thông trên tuyến

Mô tả dự án

Dự án cải tạo, nâng cấp QL53 được khởi công xây dựng từ đầu năm 2020. Đây là tuyến đường trọng yếu, kết nối quốc lộ 1 đi các tỉnh miền Đông Nam Bộ  và các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tính đến tháng 9/2020, 5/6 gói thầu đã hoàn thiện, chỉ còn gói XL06 đang thi công và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 5/2021. Gói thầu XL06 bao gồm xây mới 2 cầu Nhị Trung, Lộ Đá; sửa chữa 5 cầu (Bàng Đa, Phước Hảo, Trà Cuông 1, Trà Cuông 2, Ô Lắc) và công trình an toàn giao thông trên tuyến.