VI / EN
Dự án đường sắt Lim - Phả Lại - VĨNH HƯNG JSC

Dự án giao thông

Dự án đường sắt Lim - Phả Lại

Nhà thầu thi công Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1
Vị trí dự án Bắc Ninh, Quảng Ninh
Tổng diện tích
Tổng mức đầu tư 2012 tỷ đồng
Chủ đầu tư Cục đường sắt Việt Nam
Thầu chính Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1
Sản phẩm Vĩnh Hưng cung cấp và thi công Gối cầu

Mô tả dự án

Tiểu dự án đường sắt Lim-Phả Lại tại địa bàn thành phố Bắc Ninh có tổng chiều dài 11,5km được triển khai từ năm 2007, diện tích thu hồi 48hecta, trong đó diện tích đất ở gần 13 hecta.