VI / EN
Dự án cải tạo gia cường các cầu cũ trên tuyến Km 1374+5 - VĨNH HƯNG JSC

Dự án giao thông

Dự án cải tạo gia cường các cầu cũ trên tuyến Km 1374+525 – Km 1425+500, QL1A – Tỉnh Khánh Hòa

Nhà thầu thi công Vĩnh Hưng JSC
Vị trí dự án tuyến Km 1374+525 – Km 1425+500, QL1A – Tỉnh Khánh Hòa
Tổng diện tích
Tổng mức đầu tư 20,678 tỷ đồng.
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa.
Thầu chính Công ty Cổ phần đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa.
Sản phẩm Vĩnh Hưng cung cấp và thi công Khe co giãn răng lược.

Mô tả dự án

Hạng mục: - Thi công, sửa chữa, gia cường các cầu thuộc gói thầu. - Dán tấm sợi thủy tinh, dán tấm sợi cacbon gia cường dầm cầu. - Thi công khe co giãn răng lược.