VI / EN
DỰ ÁN BÙNG - VẠN NINH - VĨNH HƯNG JSC

Dự án trong nước

DỰ ÁN BÙNG - VẠN NINH

Nhà thầu thi công Liên danh Công ty CP Tập đoàn Cienco4 - Tổng công ty 36-CTCP - Công ty CP ĐTXD Trường Sơn - Công ty CP 471 - Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính - Công ty CP ĐTXD Trường Sơn.
Vị trí dự án Điểm đầu tại Km625+000, khớp nối với điểm cuối dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng, thuộc địa phận xã Cự Nẫm (huyện Bố Trạch) điểm cuối tại Km674+556
Tổng diện tích 48,84km
Tổng mức đầu tư 9.361 tỷ đồng
Chủ đầu tư Ban Quản lý Dự án 6
Thầu chính Liên danh Công ty CP Tập đoàn Cienco4 - Tổng công ty 36-CTCP - Công ty CP ĐTXD Trường Sơn - Công ty CP 471 - Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính - Công ty CP ĐTXD Trường Sơn.
Vĩnh Hưng cung cấp Cáp, Neo, Gối cầu

Mô tả dự án

Dự án xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc cấp 100, vận tốc thiết kế 100 km/h, giai đoạn phân kỳ thiết kế với vận tốc 80km/h. Tổng mức đầu tư của dự án là 9.361 tỷ đồng. Đến nay, UBND tỉnh Quảng Bình đã bàn giao trên 75% mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án, đáp ứng tiến độ theo Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ đề ra.

Dự án Bùng - Vạn Ninh có điểm đầu tại Km625+000, khớp nối với điểm cuối dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng, thuộc địa phận xã Cự Nẫm (huyện Bố Trạch) điểm cuối tại Km674+556, khớp nối với điểm đầu dự án thành phần đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc địa phận xã Vạn Ninh (huyện Quảng Ninh), với chiều dài tuyến 48,84km.