VI / EN
Cầu Đắckrong - VĨNH HƯNG JSC

Dự án giao thông

Cầu Đắckrong

Nhà thầu thi công Tổng công ty XDCTGT 5
Vị trí dự án Tỉnh Đắc Nông
Tổng diện tích
Tổng mức đầu tư 1741 tỷ đồng
Chủ đầu tư Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh
Thầu chính Tổng công ty XDCTGT 5
Sản phẩm Vĩnh Hưng cung cấp và thi công Gối cầu

Mô tả dự án