VI / EN
Đại công trường sửa chữa cầu Thăng Long - Phóng sự của  - VĨNH HƯNG JSC

Vĩnh Hưng 360 o

Đại công trường sửa chữa cầu Thăng Long - Phóng sự của chuyển động 24h tối ngày 25/08/2020

26/08/2020 09:52:46
Chương trình Chuyển động 24h tối ngày 25/08/2020 có đưa tin về dự án sửa chữa cầu Thăng Long mà Vĩnh Hưng góp mặt ở nhiều hạng mục quan trọng.