VI / EN
Cơ hội nghề nghiệp - VĨNH HƯNG JSC

Cơ hội nghề nghiệp

Tuyển dụng 02 Nhân viên Kinh doanh Dự án làm việc tại - VĨNH HƯNG JSC

[VĨNH HƯNG] NHÂN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN

24-03-2022 Tuyển dụng 01 Nhân viên Kinh doanh Dự án làm việc tại: HCM Xem thêm
Vĩnh Hưng cần tuyển 01 chuyên viên kinh doanh xuất khầu - VĨNH HƯNG JSC

[VĨNH HƯNG ] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH XUẤT KHẨU

Vĩnh Hưng tuyển 01 chuyên viên Kinh doanh xuất khẩu
Xem thêm 14/02/2019
Tuyển Chuyên viên Mua hàng quốc tế - VĨNH HƯNG JSC

[VĨNH HƯNG] CHUYÊN VIÊN MUA HÀNG QUỐC TẾ

Tuyển Chuyên viên Mua hàng quốc tế - Phòng Mua hàng
Xem thêm 27/11/2018