VI / EN
Cơ hội nghề nghiệp - VĨNH HƯNG JSC

Cơ hội nghề nghiệp

Vĩnh Hưng cần tuyển gấp 01 Chuyên viên Mua hàng Máy móc - VĨNH HƯNG JSC

[VĨNH HƯNG JSC] CHUYÊN VIÊN MUA HÀNG MÁY MÓC THIẾT BỊ

06-05-2024 Vĩnh Hưng cần tuyển gấp 01 Chuyên viên Mua hàng Máy móc Thiết bị Xem thêm
Vĩnh Hưng cần tuyển 01 chuyên viên kinh doanh xuất khầu - VĨNH HƯNG JSC

[VĨNH HƯNG ] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH XUẤT KHẨU

Vĩnh Hưng tuyển 01 chuyên viên Kinh doanh xuất khẩu
Xem thêm 14/02/2019