VI / EN
Cầu Hòa Phước, Cầu Cổ Cò - VĨNH HƯNG JSC

Dự án giao thông

Cầu Hòa Phước, Cầu Cổ Cò

Nhà thầu thi công Tổng công ty xây dựng CTGT 4
Vị trí dự án Đà Nẵng
Tổng diện tích
Tổng mức đầu tư 771 tỷ đồng
Chủ đầu tư Sở giao thông vận tải Đà Nẵng
Thầu chính Tổng công ty xây dựng CTGT 4
Sản phẩm Vĩnh Hưng cung cấp và thi công Cáp dự ứng lực, Neo dự ứng lực và gối cầu

Mô tả dự án

Dự án cầu Cổ Cò và cầu Hòa Phước thuộc dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng trong nước.

Cầu Cổ Cò và Cầu Hòa Phước bắc qua sông Cổ Cò và sông Vĩnh Điện thuộc tuyến đường vành đai phía Nam thành phố nối liền tuyến đường giao thông từ Hòa Phước với Hòa Hải.

Cầu Cổ Cò Đơn vị thực hiện: Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4.