VI / EN
Bó cáp dự ứng lực PWS - VĨNH HƯNG JSC

Hệ thống cáp Dự ứng lực

Bó cáp dự ứng lực PWS

Giá: Liên hệ
Điện thoại mua hàng: 84-24-3540.2468

Bó cáp dự ứng lực loại PWS (bó cáp gồm các sợi cáp song song)