VI / EN
Đào tạo Xây dựng Chiến lược quản trị kinh doanh - VĨNH HƯNG JSC

Vĩnh Hưng 360 o

Đào tạo Xây dựng Chiến lược quản trị kinh doanh

24/10/2017 00:00:00
Ngày 19.10.2017, Công ty Vĩnh Hưng vinh dự được chào mừng Chuyên gia tư vấn - Tiến sỹ Kawaguchi Shinichiro đến từ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tới thăm nhà máy sản xuất (Công ty TNHH Đầu tư và Sản xuất Vĩnh Hưng) tại Khu công nghiệp Dệt may Phố Nối B và chia sẻ kinh nghiệm về việc Xây dựng Chiến lược quản trị doanh nghiệp cho Ban lãnh đạo và đội ngũ Cán bộ quản lý cấp trung của Vĩnh Hưng.

Chiến lược quản trị kinh doanh đóng vai trò nền tảng hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Trong bối cảnh các yếu tố môi trường kinh doanh luôn biến đổi và tạo ra các cơ hội và nguy cơ bất ngờ, hơn lúc nào hết, việc xây dựng chiến lược kinh doanh đúng đắn, có tầm nhìn và được thực hiện một cách nhất quán có ý nghĩa sống còn đối với mỗi doanh nghiệp.

Vĩnh Hưng đã bước qua cột mốc 10 năm phát triển đầu tiên, chặng đường phía trước đòi hỏi rất nhiều sự thay đổi trong cách thức quản trị doanh nghiệp cũng như năng lực đội ngũ. Nhận thức rõ điều đó, Ban Giám đốc Vĩnh Hưng đang từng bước xây dựng một lộ trình phát triển phù hợp cho Công ty trong giai đoạn sắp tới và hoàn toàn sẵn sàng đón nhận mọi sự thay đổi cần thiết để thực hiện chiến lược này.

Ngày 19.10.2017, Công ty Vĩnh Hưng vinh dự được chào mừng Chuyên gia tư vấn - Tiến sỹ Kawaguchi Shinichiro đến từ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tới thăm nhà máy sản xuất (Công ty TNHH Đầu tư và Sản xuất Vĩnh Hưng) tại Khu công nghiệp Dệt may Phố Nối B và chia sẻ kinh nghiệm về việc Xây dựng Chiến lược quản trị doanh nghiệp cho Ban lãnh đạo và đội ngũ Cán bộ quản lý cấp trung của Vĩnh Hưng.

Với thời lượng một ngày làm việc, Tiến sỹ Kawaguchi Shinichiro đã có những chia sẻ bổ ích về các vấn đề: xây dựng tầm nhìn chiến lược ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của doanh nghiệp; quan điểm cần thiết để thực hiện tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp;  phân tích SWOT; chiến lược lợi thế cạnh tranh và mô hình 5F của M.E. Porter; phân tích chuỗi giá trị của Công ty; phân tích chiến lược tăng trưởng theo lý luật của Ansoff …

Thông qua buổi chia sẻ, cán bộ lãnh đạo Vĩnh Hưng được trải nghiệm các bài tập nhóm để trình bày những ý tưởng của mình áp dung vào tình hình thực tế. Từ đó chuyên gia đã có những tư vấn mang tính định hướng để Vĩnh Hưng có thể sàng lọc, tiếp tục hoàn thiện hệ thống và xây dựng chiến lược hoạt động của mình.

Sau đây là một số hình ảnh của khóa đào tạo:

Tổng giám đốc Võ Tá Lương phát biểu trước khóa đào tạo


Học viên khóa đào tạo chủ yếu là đội ngũ cốt cán và Ban Lãnh đạo

Không khí lớp học

Chuyên gia chia sẻ những quan điểm cần thiết để thực hiện tăng trưởng cho Doanh nghiệp

 

Chuyên gia giới thiệu mô hình 5F của Michael-Porter- là công cụ hữu dụng và hiệu quả để tìm hiểu nguồn gốc lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh

Chuyên gia giới thiệu Chiến lược tăng trưởng của Ansoff- cơ sở lý luận để áp dụng phân tích tình hình kinh doanh thực tế tại Vĩnh Hưng

Học viên trình bày bài thực hành

Làm việc nhóm

Ban lãnh đạo và Cán bộ Vĩnh Hưng chụp ảnh lưu niệm với chuyên gia.

Trong điều kiện toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế hiện nay đã tạo nên sự ảnh hưởng và phụ thuộc qua lại lẫn nhau giữa các doanh nghiệp trong nền kinh tế. Chính quá trình đó đã tạo nên sự cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp trên thị trường. Xây dựng thành công chiến lược quản trị kinh doanh chính là xây dựng công cụ cạnh tranh có hiệu quả, và còn được xem là xây dựng thành công một môi trường văn hóa Doanh nghiệp, giúp Doanh nghiệp phát triển bền vững để có thể vững tin trước mọi thách thức, khó khăn.

Những chia sẻ của tiến sĩ Kawaguchi thực sự hữu ích và đem lai cho đội ngũ cán bộ quản lý một cách tiếp cận hiệu quả hơn trong quản trị doanh nghiệp hiện đại thông qua các công cụ hữu ích mang tính quốc tế hóa. Từ đó giúp Vĩnh Hưng có những định hướng đúng đắn tiếp tục hoàn thiện kế hoạch, dự định về chiến lược quản trị kinh doanh của mình một cách có hiệu quả và thành công.

Hà Nội, ngày 20.10.2017