VI / EN
Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng công trình mở rộng - VĨNH HƯNG JSC

Dự án giao thông

Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km987+00-Km1027+00 đầu tư theo hình thức BOT

Nhà thầu thi công Vĩnh Hưng
Vị trí dự án QL1 đoạn Km987+00-Km1027+00
Tổng diện tích
Tổng mức đầu tư 1.625.700.000.000 VNĐ
Chủ đầu tư Công ty CP Xây dựng công trình 545
Thầu chính Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 501
Sản phẩm Vĩnh Hưng cung cấp và thi công Khe co giãn

Mô tả dự án

Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km987+00-Km1027+00 đầu tư theo hình thức BOT