VI / EN
Dự án mở rộng Quốc lộ 1A địa phận Quảng Trị - Gói thầu - VĨNH HƯNG JSC

Dự án giao thông

Dự án mở rộng Quốc lộ 1A địa phận Quảng Trị - Gói thầu số 6: Km 727+535,59 – Km 730+830

Nhà thầu thi công Vĩnh Hưng
Vị trí dự án Quảng Trị
Tổng diện tích
Tổng mức đầu tư 7,039 tỷ đồng.
Chủ đầu tư Ban Quản lý dự án 6.
Thầu chính Ban Quản lý dự án 6.
Sản phẩm Vĩnh Hưng cung cấp và thi công khe co giãn răng lược, khe co giãn Feba.

Mô tả dự án

Dự án mở rộng Quốc lộ 1A địa phận Quảng Trị - Gói thầu số 6: Km 727+535,59 – Km 730+830