VI / EN
Ngày 28.9 khóa đào tạo \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'Kỹ năng soạn  - VĨNH HƯNG JSC

Vĩnh Hưng 360 o

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: KỸ NĂNG SOẠN THẢO VÀ KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG

28/09/2018 15:58:05
Ngày 28.9 khóa đào tạo "Kỹ năng soạn thảo và Kỹ năng đàm phán Hợp đồng " cho nhân sự mới của Công ty đã được tổ chức tại Vinhhung IP.

Ngoài việc nhằm củng cố và trang bị kiến thức luật pháp, tính pháp lý của hợp đồng để có thể soạn thảo ra một hợp đồng thương mại phù hợp và chặt chẽ đáp ứng đúng luật pháp hiện hành, chương trình đào tạo giúp trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong công việc đàm phán, hiểu được tầm quan trọng của công tác chuẩn bị để có một cuộc đàm phán thành công.

Khác với những chương trình đào tạo cùng chủ đề lần trước phải mời Giảng viên ngoài thì chương trình đào tạo lần này sử dụng nguồn lực tại chỗ, giảng viên chủ trì cho 02 module đào tạo là Tổng giám đốc và Trưởng phòng HCNS bởi hơn ai hết, giảng viên nội bộ thấu hiểu được những vần đề thực tiễn nội tại để định hướng và chia sẻ với CBNV nhằm mang lại hiệu quả đào tạo cao nhất.

Không chỉ truyền đạt lý thuyết, các bài tập tình huống được lồng ghép thực hành theo nhóm và đã thu hút sự phản biện rôm rả từ các cá nhân, nhóm khác.

Dù thời lượng đào tạo chỉ trong 01 ngày nhưng phản hồi của học viên khá hài lòng về chương trình. Khóa đào tạo vừa cung cấp đầy đủ kiến thức về pháp luật hợp đồng đối với từng loại hợp đồng đặc thù tại Vĩnh Hưng vừa đưa ra những phương pháp, mà trên cơ sở đó học viên có thể đánh giá được những lợi thế cũng như bất lợi của mình, để có thể đạt được mục đích của mình trong cuộc đàm phán nhưng vẫn làm hài lòng đối tác. Đây là một kỹ năng hết sức quan trọng trong kinh doanh, đặc biệt là với những dự án lớn với điều khoản hợp đồng phức tạp.

Một số hình ảnh chương trình đào tạo:

Module: Kỹ năng đàm phán Hợp đồng do TGĐ trực tiếp đào tạo

Các nhóm thảo luận thực hành

Các nhóm trình bày bài tập thực hành

Phản biện của các nhóm

 

Module "Kỹ năng soạn thảo Hợp đồng" do TP HCNS đào tạo

Phát biểu ý kiến của học viên

                                                                                                     Vĩnh Hưng Media