VI / EN

Tổ chức khóa huấn luyện về “An toàn lao động - vệ sinh lao động” - VĨNH HƯNG JSC

Vĩnh Hưng 360 o

Tổ chức khóa huấn luyện về “An toàn lao động - vệ sinh lao động”

11/09/2015 00:00:00
Là một Công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp và thi công các sản phẩm cho ngành xây dựng cầu có uy tín trên thị trường, Ban Lãnh đạo Vĩnh Hưng đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sát sao đến vấn đề an toàn lao động – vệ sinh lao động(ATLĐ – VSLĐ) trên công trường. Việc tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về ATLĐ – VSLĐ như tập huấn cho người lao động trước khi tham gia thi công, trang bị bảo hộ lao động cho người lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ và phê duyệt biện pháp thi công là công t

Là một Công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp và thi công các sản phẩm cho ngành xây dựng cầu có uy tín trên thị trường, Ban Lãnh đạo Vĩnh Hưng đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sát sao đến vấn đề an toàn lao động – vệ sinh lao động(ATLĐ – VSLĐ) trên công trường. Việc tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về ATLĐ – VSLĐ như tập huấn cho người lao động trước khi tham gia thi công, trang bị bảo hộ lao động cho người lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ và phê duyệt biện pháp thi công là công tác quan trọng tại Vĩnh Hưng trước khi khởi công, tổ chức thi công mỗi dự án. Bởi vậy, Phòng HCNS Công ty đã phối hợp với Công ty CP An toàn lao động Hà Nội tổ chức khóa học về “An toàn lao động, vệ sinh lao động” theo quy định tại nội dung Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày  18 tháng 10 năm 2013 của Bộ lao động thương binh và xã hội.

Nhằm trang bị các kiến thức, kỹ năng làm việc và nâng cao kiến thức về ATLĐ – VSLĐ cho CBCNV Công ty nói chung và đặc biệt là những nhóm đối tượng nhóm 1,2,3 nói riêng là những CBCNV trực tiếp làm các công việc liên quan đến kỹ thuật thi công như Cán bộ kỹ thuật thuộc Phòng Kế hoạch Kỹ thuật, Phòng Quản lý thi công và Ban chỉ huy các công trường của Công ty. Mặc dù, đang có nhiều dự án thi công dở dang, nhưng các Cán bộ công nhân viên đều cố gắng thu xếp công việc để có mặt tham gia buổi đào tạo đúng theo kế hoạch.

Ảnh: Các học viên tập trung lắng nghe bài giảng

Ảnh: Cùng suy ngẫm về cách xử lý khi có sự cố liên quan đến an toàn lao động

Tại khóa học các thành viên được trang bị những kiến thức về những quy định của Pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn về An toàn lao động, Vệ sinh lao động, về các tác nhân gây tai nạn lao động, cách phòng ngừa, và phương pháp sơ cứu, cấp cứu cho chính mình và cho người bị nạn nếu xảy ra tình huống xấu nhất, … Chính vì thế, mục đích của khóa học là trang bị các kiến thức, kỹ năng hiểu biết các quy định cụ thể về ATLĐ - VSLĐ, các biện pháp an toàn cho cán bộ kỹ thuật và công nhân, nhằm cảnh báo và nâng cao ý thức tự bảo vệ của người lao động, phòng tránh được những tai nạn lao động không đáng có, tự bảo vệ tính mạng của chính người lao động và đồng nghiệp.

Mặc dù chỉ diễn ra trong một ngày, nhưng thông qua khóa học này, CBCNV Vĩnh Hưng cũng đã thu lượm được một lượng kiến thức nhất định về ATLĐ - VSLĐ để áp dụng cho công việc của mình để thực hiện một cách đúng nhất, triệt để nhất khẩu hiệu “An toàn là trên hết và trên hết để an toàn” trên công trường.

Công tác ATLĐ - VSLĐ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Ban lãnh đạo Vĩnh Hưng đặc biệt quan tâm và thường xuyên tổ chức những hoạt động, các lớp tập huấn định kỳ.  Mục tiêu của Công ty là phấn đấu thực hiện không xảy ra mất an toàn trong lao động sản xuất do lỗi chủ quan, đồng thời thực hiện thắt chặt kỷ cương ATLĐ - VSLĐ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định, nội quy về ATLĐ – VSLĐ (nếu có) trong Công ty. 

VH