VI / EN
Dự án thi công xây dựng nhánh phía Nam và Hầm chui QL.1 - Vinh Hung JSC

Transportation projects

Tunnel Traffic Highwway No18 - Yen Phong, Bac Ninh

Constructors Vĩnh Hưng
Location Yen Phong - Bac Ninh industry Area
Scope
Total Invest 8,5 billion VND
Investor PMU Bac Ninh
Main constructor PMU Bac Ninh
Waterproofing

Description project

Tunnel Traffic Highwway No18 - Yen Phong, Bac Ninh