VI / EN

Đối thoại (Quý III) - VĨNH HƯNG JSC

Vĩnh Hưng 360 o

Đối thoại (Quý III)

30/10/2015 00:00:00
Tiếp nối thành công của Đối thoại kỳ 1 & 2 được tổ chức định kỳ vào mỗi Quý trong năm, ngày 17/10/2015, Ban Tổng Giám đốc Vĩnh Hưng đã tiến hành buổi Đối thoại kỳ 3. Buổi Đối thoại lần này đã thu hút đông đảo CBCNV đến từ các Phòng Ban, đơn vị & các Chi nhánh, VPĐD trực thuộc Công ty. Đặc biệt có sự tham gia lần đầu của Ông Trần Đức Tiến – Chủ tịch HĐQT Công ty.

Tiếp nối thành công của Đối thoại kỳ 1 & 2 được tổ chức định kỳ vào mỗi Quý trong năm, ngày 17/10/2015, Ban Tổng Giám đốc Vĩnh Hưng đã tiến hành buổi Đối thoại kỳ 3. Buổi Đối thoại lần này đã thu hút đông đảo CBCNV đến từ các Phòng Ban, đơn vị & các Chi nhánh, VPĐD trực thuộc Công ty. Đặc biệt có sự tham gia lần đầu của Ông Trần Đức Tiến – Chủ tịch HĐQT Công ty.

Ảnh: Ông Võ Tá Lương – Tổng Giám đốc Công ty mở đầu buổi Đối thoại

Chủ đề chính của buổi Đối thoại lần này là các vấn đề liên quan đến công tác đánh giá nhân sự, chính sách đãi ngộ với CBCNV có thâm niên công tác gắn bó với Công ty, tính hiệu quả của việc áp dụng hệ thống các Quy trình, Quy định trong hoạt động SXKD tại Vĩnh Hưng.

Có thể nói vấn đề nhân sự luôn tạo ra sức nóng trong các kỳ Đối thoại, và ở kỳ nào thì chủ đề này cũng nhận được nhiều câu hỏi nhất. Như các kỳ trước, Ban Tổng Giám đốc cũng vẫn chọn cách trao đổi thẳng thắn những câu hỏi liên quan đến các tình huống biến động nhân sự, chính sách tuyển & giữ người cũng như làm thế nào để tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp mà ở đó, mỗi thành viên sẽ được thỏa sức sáng tạo và gặt hái thành công. Ban Tổng Giám đốc cũng thừa nhận cả những thiếu sót, tồn tại trong chính sách của Công ty và cũng không quên kêu gọi tất cả các thành viên sẽ đồng hành với Ban Tổng Giám đốc đưa ra những ý tưởng để Công ty sẽ có những chính sách chất lượng hơn.

Ảnh: Ông Lương chia sẻ sự nỗ lực từ phía Công ty trong việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và văn hóa doanh nghiệp mang tên Vĩnh Hưng.

Ảnh: Ông Trần Đức Tiến kêu gọi sự đoàn kết của các thành viên toàn Công ty

Liên quan đến câu hỏi về tính hiệu quả của việc áp dụng Quy trình, Quy định trong quá trình thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như việc phối hợp giữa các bộ phận trong Công ty, Ban Tổng Giám đốc nhất trí cao và khẳng định: Quy trình, Quy định sinh ra là để phục vụ cho công việc, chứ không phải là công việc phải “chạy” theo Quy trình. Vì vậy, Vĩnh Hưng sẽ mạnh dạn và liên tục cải tiến, quyết không để Quy trình/ Quy định là yếu tố gây cản trở cho hoạt động của mỗi Phòng Ban/Đơn vị.

          

Ảnh: Ông Dương Hoàng Linh – Phó Ban Đầu tư nêu ý kiến về việc phối hợp giữa các Phòng/ Ban.

           

Ảnh: Ông Nguyễn Văn Trường – TP. Quản lý thi công thay mặt cho đội ngũ nhân sự mới chia sẻ cảm nhận về  môi trường làm việc tại Vĩnh Hưng.

Thay phần kết của buổi Đối thoại, Ban Tổng Giám đốc ghi nhận những ý kiến của CBCNV đã đóng góp và chỉ đạo các Phòng Ban/Đơn vị tiếp tục nghiên cứu để đổi mới nhằm phục vụ trước hết là cho chất lượng công việc của bộ phận mình và sau là theo kịp tốc độ phát triển của Công ty.

Như vậy, tính đến nay, chương trình Đối thoại do Ông Võ Tá Lương – Tổng Giám đốc Công ty khởi xướng đã đi được ¾ chặng đường của năm 2015. Mỗi một số qua đi, cả Ban Tổng Giám đốc và CBCNV Công ty đều đã được tiếp nhận những thông tin chính thống, minh bạch, rất thực tế tại Vĩnh Hưng chứ không phải là thông tin màu mè, được tô vẽ. Đây xứng đáng được coi là chương trình truyền thông nội bộ ấn tượng trong năm!