VI / EN

Công trình giao thông cấp I phải bảo hành 4 năm - VĨNH HƯNG JSC

Vĩnh Hưng 360 o

Công trình giao thông cấp I phải bảo hành 4 năm

25/08/2015 00:00:00
Công trình cấp đặc biệt và cấp I được bảo hành 48 tháng, mức tiền bảo hành là 3% giá trị hợp đồng.

Công trình cấp đặc biệt và cấp I được bảo hành 48 tháng, mức tiền bảo hành là 3% giá trị hợp đồng.

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa ký ban hành Quyết định 2920 quy định về nâng cao trách nhiệm bảo hành đối với các dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng GTĐB do Bộ GTVT quyết định đầu tư.

Đối tượng áp dụng của quyết định này bao gồm: các chủ đầu tư, nhà đầu tư, TCT được giao làm chủ đầu tư, ban QLDA, nhà thầu, đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng công trình và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan tới việc thực hiện nghĩa vụ bảo hành đối với các dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng GTĐB do Bộ GTVT quyết định đầu tư...

Theo quyết định này, công trình cấp đặc biệt và cấp I có thời gian bảo hành là 48 tháng, mức tiền bảo đảm bảo hành là 3% giá trị hợp đồng. Công trình cấp II thời gian bảo hành là 42 tháng, mức tiền bảo đảm bảo hành là 5% giá trị hợp đồng. Công trình các cấp còn lại thời gian bảo hành là 24 tháng, mức tiền bảo hành là 5% giá trị hợp đồng.

Trong thời gian bảo hành công trình, nhà thầu thi công có trách nhiệm khẩn trương sửa chữa, khắc phục triệt để các hư hỏng, khiếm khuyết phát sinh do lỗi của nhà thầu gây ra trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhận được thông báo yêu cầu bảo hành của chủ đầu tư, ban QLDA. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến thực hiện bảo hành. Trong khoảng thời gian này, nếu nhà thầu không tiến hành bảo hành, hoặc chậm trễ trong việc thực hiện, chủ đầu tư, ban QLDA có quyền sử dụng tiền bảo đảm bảo hành để ký hợp đồng với các đơn vị khác thực hiện sửa chữa, khắc phục.

Quyết định này thay thế Quyết định số 3230 ngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành quy định tạm thời về nâng cao trách nhiệm bảo hành đối với các dự án xây dựng công trình KCHT giao thông đường bộ do Bộ GTVT quyết định đầu tư.

Nội dung Quyết định 2920_QD-BGTVT_286960

N.Đ.T                

http://www.baogiaothong.vn