VI / EN

Cơ hội nghề nghiệp - VĨNH HƯNG JSC

Cơ hội nghề nghiệp

Vĩnh Hưng tuyển 01 Nhân viên Hành chính tổng hợp - Khối - VĨNH HƯNG JSC

[VĨNH HƯNG - HÀ NỘI] TUYỂN NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP (KHỐI THI CÔNG)

18-03-2019 Vĩnh Hưng tuyển 01 Nhân viên Hành chính tổng hợp - Khối thi công Xem thêm
Vĩnh Hưng tuyển 03 Chuyên viên Kỹ thuật ngành giao thôn - VĨNH HƯNG JSC

[VĨNH HƯNG - HN, HCM, ĐN] TUYỂN CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT (GIAO THÔNG)

Vĩnh Hưng tuyển 03 Chuyên viên Kỹ thuật ngành giao thông, làm việc tại: Trụ sở Hà Nội/ Chi nhánh HCM/ VP Đà Nẵng
Xem thêm 16/03/2019
Vĩnh Hưng tuyển 01 chuyên viên pháp chế - VĨNH HƯNG JSC

[VĨNH HƯNG - HÀ NỘI] TUYỂN CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ

Vĩnh Hưng tuyển 01 chuyên viên pháp chế
Xem thêm 06/03/2019
Vĩnh Hưng tuyển 02 Chuyên viên Tài chính - VĨNH HƯNG JSC

[VĨNH HƯNG - HN] TUYỂN CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH

Vĩnh Hưng tuyển 02 Chuyên viên Tài chính
Xem thêm 21/02/2019
Vĩnh Hưng Tuyển 02 Nhân viên Kế hoạch (xây dựng) - VĨNH HƯNG JSC

[VĨNH HƯNG - HN] TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH

Vĩnh Hưng Tuyển 02 Nhân viên Kế hoạch (xây dựng)
Xem thêm 20/02/2019
Vĩnh Hưng tuyển 01 Chuyên viên kinh doanh xuất khẩu - VĨNH HƯNG JSC

[VĨNH HƯNG - HÀ NỘI] TUYỂN CHUYÊN VIÊN KINH DOANH XUẤT KHẨU

Vĩnh Hưng tuyển 01 Chuyên viên Kinh doanh xuất khẩu
Xem thêm 14/02/2019
Tuyển Trưởng phòng Hành chính Nhân sự - VĨNH HƯNG JSC

[VĨNH HƯNG SẢN XUẤT] TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ TẠI HƯNG YÊN

Công ty con - Vĩnh Hưng IP tại Hưng Yên tuyển 01 Trưởng phòng Hành chính Nhân sự
Xem thêm 09/01/2019
Tuyển Chuyên viên Mua hàng quốc tế - VĨNH HƯNG JSC

[VĨNH HƯNG] CHUYÊN VIÊN MUA HÀNG QUỐC TẾ

Tuyển Chuyên viên Mua hàng quốc tế - Phòng Mua hàng
Xem thêm 27/11/2018
Tuyển dụng 04 Chuyên viên Kinh doanh Dự án Dân dụng - VĨNH HƯNG JSC

[VĨNH HƯNG - HN,HCM] TUYỂN CHUYÊN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN (DÂN DỤNG)

Tuyển dụng 04 Chuyên viên Kinh doanh Dự án làm việc tại: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
Xem thêm 05/10/2018