VI / EN
Cơ hội nghề nghiệp - VĨNH HƯNG JSC

Cơ hội nghề nghiệp

Vĩnh Hưng E&C tuyển Kỹ sư Hiện trường cầu đường - VĨNH HƯNG JSC

[VĨNH HƯNG E&C ] TUYỂN DỤNG KỸ SƯ HIỆN TRƯỜNG CẦU ĐƯỜNG

30-05-2019 Vĩnh Hưng E&C tuyển dụng kỹ sư hiện trường (chuyên ngành Cầu đường) Xem thêm
Vĩnh Hưng E&C Tuyển Chuyên viên Kế hoạch - VĨNH HƯNG JSC

[VĨNH HƯNG E&C] TUYỂN CHUYÊN VIÊN KẾ HOẠCH

Vĩnh Hưng E&C Tuyển Chuyên viên Kế hoạch (dự toán - đấu thầu)
Xem thêm 20/02/2019
Tuyển Nhân viên Quản lý thiết bị thi công làm việc tại - VĨNH HƯNG JSC

[VĨNH HƯNG - HCM] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ THIẾT BỊ THI CÔNG

Tuyển Nhân viên Quản lý thiết bị thi công làm việc tại TP. Hồ Chí Minh hoặc Long An
Xem thêm 09/08/2018