VI / EN

Chống thấm bãi thải xỉ, san lấp (Màng HDPE + Màng GCL) - VĨNH HƯNG JSC

Vật liệu chống thấm

Chống thấm bãi thải xỉ, san lấp (Màng HDPE + Màng GCL)

Giá: Liên hệ
Điện thoại mua hàng: 84-24-3576.5103

Chống thấm bãi thải xỉ, san lấp (Màng HDPE + Màng GCL)