VI / EN

Bó cáp dự ứng lực đa tao - VĨNH HƯNG JSC

Hệ thống cáp Dự ứng lực

Bó cáp dự ứng lực đa tao

Giá: Liên hệ
Điện thoại mua hàng: 84-24-3576.5103

Bó cáp dự ứng lực đa tao (multi strand bundle)